Om oss

Varför skaffade du en hund? Den frågan är alltid intressant att ställa till en hundägare. Vissa skaffar hund för sällskap, andra för att man vill ha lite draghjälp i motionspåren och att alltid ha en anledning att gå ut. En del skaffar hund för exempelvis jakt medan vissa ser hunden som en naturlig ingrediens i en familjekonstellation.

Skälen är många till varför man valt att skaffa hund och de flesta är också väldigt nöjda med sina beslut. Hunden är fantastisk – både som sällskap, som träningspartner eller i samband med jakt.

Men, man kan även vända på frågan. Vissa är inte fullt lika nöjda med sitt beslut. Tyvärr skaffar folk i många fall en hund på ett överilat sätt och som en följd av stundens ingivelse snarare än som frukten av ett genomtänkt beslut. Det passar med hund just nu – men hur ser det ut senare i livet. Säg att en hund – givet ras – lever i tio år. I och med detta så är man också bunden till hunden för tio år framåt. Man har ett ansvar i att ge mat, ge kärlek, erbjuda motion, stimulans och där man själv måste göra ganska stora uppoffringar – både i det privata livet och rent ekonomiskt. En hund blir – och ska vara – en livskamrat.

Valet av hundras är även det oroande i många fall. Vissa hundar ska man undvika att köpa som en följd av att man inte kan erbjuda hunden den miljö den behöver. Andra hundar ska undvikas som en följd av att sönderavel. En del raser har avlats så hårt och oförsiktigt att inte mår bra. Här kan man nämna exempelvis Bassethundar, schäfrar, engelska bulldogs – hundar som tappat väldigt mycket av den forna glansen och där de såg helt annorlunda ut för ett hundratals år sedan.

Det gör att valet av uppfödare också blir viktigt. Även om du inte tänkt dig att ställa ut din hund och vinna en massa priser på hundutställningar så bör du alltid välja en seriös uppfödare och där det finns en stamtavla att titta närmare på. Du ska ha en hund som är Best in Show i ditt egna hem.

Valet av hund, och om man ska skaffa en sådan, ska alltid föregås av undersökning och av en noggrann planering kring hur den egna livssituation ser ut – både idag och om tio år. Först då kan man börja planera för att ge plats åt sin nye, bäste vän.