Veterinärer behövs i Stockholm

Det som många tänker då de hör ordet veterinärer är att dessa enbart åker omkring och botar, kurerar, opererar och – i vissa fall – avlivar djur. En bild om kommer från att tv4 för några år sedan körde ett program kallat just Veterinärerna och att detta program främst fokuserade på denna del av arbetet och primärt då i Stockholm. Denna del av jobbet är också till stor del den som man som privatperson kommer i kontakt med – har man ett sällskapsdjur som blir sjukt eller skadar sig så söker man också upp en veterinär som undersöker djuret i fråga. Det är dock inte del av yrket som vi ska fokusera på här – istället ska vi berätta lite om hur de andra delarna av yrket fungerar.

Tips! Här hittar du en duktig veterinär i Stockholm: veterinärerstockholm.nu

Det finns nämligen ett stort behov av att även dessa delar av yrket får samma fokus då det verkligen behövs nyrekrytering inom dessa områden. Vilka delar är då detta och var i Sverige behövs de som mest?

Jo, vi kan här utgå ifrån Stockholm och säga att denna stad – generellt sätt – är i störst behov av veterinärer och detta på grund av att befolkningen där ökar och ser ut att öka även i framtiden. Om vi sedan räknar upp de grenar som ingår i detta yrke och förklarar kortfattat vad som ingår i varje del så kanske vi kan skapa en lite bredare bild av vad detta yrke innebär.

  • Distriktsveterinärer. Dessa veterinärer har hand om ett specifikt distrikt och jobbar mot Jordbruksverket. Dessa veterinärer ansvarar för att se över sjuka djur i exempelvis Stockholm och att djurbesättningen mår bra på olika gårdar. Man förhindrar att epidemier utbryter och man har en nära relation till de gårdar som ligger i det distrikt man ansvarar för. Ett öppet och fritt jobb som många veterinärer uppskattar.
  • Länsveterinärer. Här jobbar man istället med ett helt län – Stockholm – som arbetsplats och man ansvarar här för att se till att exempelvis livsmedel håller god kvalitet. Det vill säga; dessa veterinärer kan åka ut – oanmäld – till en gård där grisuppfödning finns och om denna inte håller bra kvalitet så har veterinären rätt att stänga gården. Det är dessa veterinärer som gör att det kött som vi äter håller så hög klass som det ändå gör och det är de som man också ser i tidningar och på tv i samband med att någon gård fått avsluta sin produktion.
  • Besiktningsveterinärer. Även här jobbar man på samma sätt som ovan, men dessa veterinärer ser till att gårdarna har rätt hygien samt att större slakterier håller en hög nivå – både för import och export. Finns det exempelvis en stor importör av danskt kött så är det en besiktningsveterinär som kontrollerar att detta kött också är av god kvalitet och att det går att sälja i butik. Med tanke på att vi i Sverige – till stor del – varit förskonade från de värsta fallen av exempelvis salmonella så får vi säga att de som utför detta yrke också gör ett jättestort och viktigt jobb. Vi vet alla hur det sett ut på exempelvis Irland och just Danmark då det handlar om köttindustrin. Tack vare dessa veterinärer så har vi alltså blivit relativt förskonade i Sverige rörande detta.

Där hade vi alltså tre stycken viktiga delar av hur veterinäryrket ser ut. Man tar alltså inte bara hand om sjuka och skadade djur; man ser även till att den mat som vi dagligen ställer på bordet i våra svenska hem håller hög kvalitet.